“จุรินทร์” ยืนยันไข่ไก่ในตลาดเพียงพอบริโภค

148
แชร์ข่าวนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์ไข่ไก่ ว่าจากการตรวจและติดตามในหลายตลาด มีบางช่วงเวลา เช่น ช่วงที่คนออกมาจับจ่ายใช้สอยมาก ทำให้สินค้าขาดชั้นวาง แต่ห้างต่างๆก็ได้เร่งเติมสินค้าทันที

ซึ่งในภาพรวมผู้ผลิตรายใหญ่หลายรายยืนยันกับกระทรวงพาณิชย์ว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถผลิตไข่ออกมาป้อนตลาดในภาพรวมได้ และมีการขยายอายุไก่ยืนกรง เป็นการเพิ่มปริมาณไข่ในตลาดได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องใช้ไก่ใหม่

แต่หากยังมีปัญหากระทรวงพาณิชย์ยังมีมาตรการอื่นซึ่งขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้น เพราะภาคเอกชนยืนยันว่ามีไก่พร้อมที่จะให้ไข่และการกระจายอาจติดขัดบ้าง เรื่องการขนส่งข้ามเขตข้ามจังหวัดแต่มีจุดกระจายไข่อยู่ในหลายพื้นที่จึงไม่น่ามีปัญหา


แชร์ข่าวนี้