พังงาเข้มออกคำสั่งปิดซอยแพปลาท่านุ่น14วัน

155
แชร์ข่าวนี้

นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ได้เปิดเผยตามที่พบผู้ป่วยยืนยัน เป็นเพศหญิงอายุ 38 ปี มีอาชีพรับขนส่งสัตว์น้ำ ซึ่งมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่พบการระบาด (เกาะสิเหร่) พร้อมสามี ขณะนี้ได้ส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามโคกกลอยและจากการสอบสวนโรคยังพบมีกลุ่มสัมผัสเสียงสูงที่อาศัยในซอยดังกล่าว อีกประมาณ 22 คน จึงเก็บตัวอย่างตรวจ RT-PCR รอผลยืนยันอีกครั้ง

ดังนั้นเพื่อเป็นควบคุมพื้นที่และลดกิจกรรมการเคลื่อนไหวของประชาชนทั้งจากภายนอกและบุคคลภายใน อันเป็นการลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคในวงกว้างโดยเร็ว ศปก อ.ตะกั่วทุ่ง จึงลงพื้นที่ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งที่ประชุมชาวบ้านในซอยจะให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มเติม ทาง ศปก. อ.ตะกั่วทุ่ง จึงเสนอมาตรการการปิดพื้นที่ซอยแพปลาบ้านท่านุ่น ต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

และใน (วันที่ 26 ส.ค. 64 ) คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดพังงาได้มีมติเห็นชอบตามที่ ศปก. อ.ตะกั่วทุ่ง เสนอ ออกมาตรการควบคุมพื้นที่ตามคำสั่งจังหวัดที่ 2626 /2564 เรื่องปิดสถานที่และกำหนดมาตรการเพื่อเฝ้าระวังฯ ลงวันที่ 26 ส.ค. 64 เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อหยุดการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็ว บุคคลภายนอกที่จะเข้าพื้นที่ หากไม่มีความจำเป็น ขอให้งดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดเป็นการชั่วคราว แต่หากมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่บุคคลนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับวัคซีนหรือมีผลการตรวจ ATK ยืนยันต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออนุญาตประกอบด้วยเท่านั้น

อย่างไรก็ตามนายอำเภอได้ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนที่มีเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดข้างเคียง มาในระยะนี้ได้มาแจ้งต่อ ผญบ. อสม. รพ. สต. ในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง และเน้นย้ำให้ยึดการปฏิบัติตนตามมาตรการ D M H T T A โดยเคร่งครัดด้วย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้