Samsung ยื่นจดเครื่องหมายทางการค้าใสเกาหลีใต้ครบทุกตัว ยกเว้น Galaxy Note ที่ไม่ได้จด

221
แชร์ข่าวนี้

นักปล่อยข่าวหลุดอย่าง Ice Universe ได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับการจดเครื่องหมายทางการค้าในเกาหลีใต้ ซึ่งปรากฏว่ามีมือถือของ Samsung Galaxy ออกมาทุกรุ่นยกเว้น Galaxy Note

ที่ผ่ามานั้น Samsung ได้มีการยื่นจนดเครื่องหมายทางการค้างในหลายๆ รุ่นและแยกระหว่างรุ่นเช่น Galaxy Z Flip, Galaxy S20 เป็นต้น แต่สำหรับล่าสุดนี้มีการแยกจดเป็น ซีรีส์ได้แก่

  • Galaxy S
  • Galaxy Z
  • Galaxy M
  • Galaxy A

ปรากฏว่าไม่มีการจดชื่อขงอ Galaxy Note โดยอาจจะเป็นสัญญาณไม่ดีนักว่า Samsung อาจจะไม่ได้สนใจทำ Galaxy Note อีกแล้วก็เป็นไปได้ แต่ทั้งหมดต้องรอดูกันต่อไป


แชร์ข่าวนี้