เอกชนคาดส่งออกอาหารโต 9.3% ค่า 1.2 ล้านล้านบาท

282
แชร์ข่าวนี้

นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เปิดเผยว่า สถาบันฯ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รายงานการส่งออกอาหารในช่วงไตรมาสแรกปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 28.8 คิดเป็นมูลค่ากว่า 286,000 ล้านบาท เนื่องจากประเทศคู่ค้านำเข้าสินค้าอาหารเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะกลับมาคึกคักในช่วงที่หลายประเทศเตรียมการเปิดประเทศและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอาหารที่ผลิตเพื่อการส่งออก

โดยสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า ได้แก่ ไก่สด ขยายตัวร้อยละ 20.3 ข้าว ขยายตัวร้อยละ 30.8 น้ำตาลทราย ขยายตัวร้อยละ 198.4 กุ้ง ขยายตัวร้อยละ 20.2 ส่วนปลาทูน่ากระป๋อง แป้งมันสำปะหลังปริมาณลดลงเล็กน้อย แต่มูลค่ายังคงขยายตัว มีเพียงการส่งออกผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและอาหารพร้อมรับประทานเท่านั้นที่การส่งออกลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า เนื่องจากทางการจีนเข้มงวดในมาตรการนำเข้าสินค้าเพื่อควบคุมโควิด-19 ทำให้ผลไม้ส่งออกของไทยโดยเฉพาะทุเรียนหดตัวลง

และแนวโน้มการส่งออกสินค้าอาหารในช่วง 3 ไตรมาสที่เหลือ คาดว่า จะขยายตัวได้ร้อยละ 4.4 คิดเป็นมูลค่ากว่า 913,900 ล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความต้องการสินค้าในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการที่มีแนวโน้มฟื้นตัว และทั้งปีมั่นใจว่าการส่งออกอาหารจะขยายตัวได้ร้อยละ 9.3 คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.2 ล้านล้านบาท

แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เหลือของปียังคงต้องจับตาต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากสถานการณ์รัสเซียยูเครนที่กระทบต่อราคาวัตถุดิบอาหาร พลังงาน เงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นบั่นทอนกำลังซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะในสหรัฐที่พุ่งสูงสุดในรอบ 4 ทศวรรษที่ร้อยละ 8.5 และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่อาจถดถอยลงจากสัญญาณการชะลอตัวและหดตัวในบางประเทศ โดยสหประชาชาติ ลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2565 ลงจากร้อยละ 4 เหลือร้อยละ 3.1

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้