ดุสิตโพล “69.52% “ชัชชาติ” ชนะเพราะอยากเปลี่ยนแปลง

184
แชร์ข่าวนี้

“สวนดุสิตโพล” เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ เรื่อง “ควันหลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.” สำรวจโดยการเก็บข้อมูลภาคสนาม และออนไลน์
จำนวนทั้งสิ้น 1,191 คน ระหว่างวันที่ 24-27 พ.ค.ที่ผ่านมา พบว่า คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 69.52

มองว่าการที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงจำนวนมาก เพราะต้องการการเปลี่ยนแปลง, ร้อยละ 43.83 นโยบายดี น่าจะทำได้จริง, ร้อยละ 42.32 บุคลิกส่วนตัวเป็นคนติดดิน เข้าถึงทุกคน คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 69.10

เชื่อมั่นว่า ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่จะเปลี่ยนเมืองหลวงกรุงเทพฯให้ดีขึ้นได้, ร้อยละ 28.80 ไม่แน่ใจ และ ร้อยละ 2.10 ไม่ได้ , โดยที่ร้อยละ 46.52 ระบุ ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ครั้งนี้ค่อนข้างมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยในภาพใหญ่, ร้อยละ 43.49 มีผลแน่นอน

ส่วนสิ่งที่คนกรุงเทพฯ อยากฝากถึง ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ คือ ขอให้ทำตามที่หาเสียงไว้ รักษาสัญญา ร้อยละ 71.96 และแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น จราจร น้ำท่วม ร้อยละ 63.14 นอกจากนี้ คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 50.46 ค่อยข้างพอใจภาพรวมต่อการจัดการเลือกตั้งของกกต., ร้อยละ 43.38 พอใจมาก

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้