นายกภัตตาคารห่วงร้านอาหารเล็กต้นทุนพุ่ง

141
แชร์ข่าวนี้

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า สมาคมฯ กำลังหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะต้นทุนวัตถุดิบต่างๆให้ถูกลงไม่ว่าจะเป็นราคาก๊าซหุงต้มที่เวลานี้มีการปรับราคาสูงขึ้น แต่ทางสมาคมยังคงซื้อก๊าซหุงต้มได้ในราคาที่ถูกกว่า น้ำมันปาล์ม ข้าวสาร รวมถึงวัตถุดิบหลักอย่างเนื้อหมู ที่ร้านอาหารรายเล็กยังคงต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องวัตถุดิบสูงกว่าร้านอาหารขนาดใหญ่ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งมีเครือข่ายในการซื้อสินค้าได้ในราคาถูกกว่า

ทางสมาคมฯซึ่งมีศักยภาพในการประสานงานหาวัตถุดิบจึงมีแนวคิดที่จะช่วยในการเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก มีการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบราคาถูกมากขึ้นโดยจะมีจุดจำหน่ายทั้งวัตถุดิบและอาหารกึ่งสำเร็จรูป เพื่อให้ประชาชนและร้านค้ามีทางเลือกมากขึ้น เบื้องต้นมีเป้าหมายที่จะกระจายให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของกรุงเทพฯ อาจใช้ชุมชนการเคหะเป็นศูนย์กลางให้ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้า รวมถึงซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่ถูกลง

อย่างไรก็ตาม จะต้องทำความเข้าใจกับร้านค้าในพื้นที่ถึงวัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าให้ ว่าไม่ได้เป็นการแย่งอาชีพแต่ต้องการเข้าไปช่วยเหลือในการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการอย่างจริงจังและผู้ประกอบการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับทางสมาคมได้ คาดว่าภายใน 2 เดือนนี้จะสามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมได้มากขึ้น และช่วยเหลือลดผลกระทบในเรื่องของต้นทุนการผลิตของร้านอาหารขนาดเล็กได้ ทำให้ยังสามารถอยู่รอดในภาวะที่เศรษฐกิจต้องเผชิญกับราคาสินค้าหลายรายการที่ปรับตัวสูงขึ้น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้