กรมชลประทานปรับแผนระบายน้ำสั่งเฝ้าระวัง 9 อ่าง

247
แชร์ข่าวนี้

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ถึงสถานการณ์ภาพรวมน้ำล่าสุดว่าขณะนี้กรมชลประทานได้ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

และเครื่องจักรต่างๆกระจายไปยังหลายพื้นที่แล้ว ขณะที่เขื่อนต่างๆนั้นยังคงสามารถรับปริมาณน้ำได้อีกเป็นจำนวนมากซึ่งจะมีเพียงประมาณ 9 อ่างที่ยังต้องเฝ้า

ระวังอย่างเคร่งครัดต่อไป ดังนั้นจึงได้มีการปรับแผนระบายน้ำเพื่อให้สอดคล้องและลดผลกระทบต่อประชาชนด้วย

ส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้ง4เขื่อนนั้นยังรับน้ำได้อีกเป็นจำนวนมากเช่นกันโดยน้ำจะไหลลงอ่างวันละประมาณ 108 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน และจะระบายออกวันละประมาณ

60 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ อย่างไรก็ตามหากจะมีการระบายน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจะมีการแจ้งเตือนให้ทราบต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้