ผู้ว่าลพบุรีลงพื้นที่ลำสนธิสั่งเก็บของขึ้นที่สูง

155
แชร์ข่าวนี้

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี นายอำเภอลำสนธิ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งว่าพายุใต้ฝุ่น “โนรู” บริเวณทะเลจีนไต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย

ทำให้จังหวัดลพบุรีมีฝนตกหนักและลมแรงในช่วงวันที่ 28 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2565 ประกอบกับในช่วงนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ส่งผลให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร มีปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่ายังจะมีปริมาณน้ำที่อยู่ตอนบนของอ่างไหลลงมาอีกจำนวนมากไหล อาจทำให้น้ำล้นตลิ่งเกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่ลุ่มได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

จึงได้สั่งการให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1.ติดตามสถานการณ์ และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบสถานการณ์เป็นระยะๆ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว เสี่ยงตามสาย และทุกช่องทางอย่างทั่วถึง 2. จัดเตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยภัยตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับในพื้นที่อำเภอลำสนธิ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชรคาดว่าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้น้ำล้นตลิ่ง จึงขอให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร พื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองลำสนธิ และพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมเก็บสิ่งของ เครื่องใช้ และเครื่องมือทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูง และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ให้อยู่ในที่ปลอดภัย และเฝ้าระวังติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้