“ประวิตร” ยินดีตัวแทนยช.ใต้ชนะเลิศท่องจำอัลกุรอาน

140
แชร์ข่าวนี้

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ เลขาธิการ ศอ.บต. นำนายอะห์หมัด สาเมาะ และครอบครัว ตัวแทนเยาวชนไทยจากชายแดนภาคใต้ผู้ชนะเลิศการทดสอบท่องจำอัลกุรอานระดับนานาชาติ ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 21 ก.ย.65 เข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือกพต.

โดยพล.อ.ประวิตร ได้แสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับนายอะห์หมัด สาเมาะ ที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยจากชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันการทดสอบท่องจำอัลกุรอานระดับนานาชาติและได้รับรางวัลชนะเลิศ นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวที่ได้ให้ความรักและการบ่มเพาะอย่างดียิ่งจนทำให้บุตรประสบความสำเร็จ

พร้อมทั้งได้ชื่นชมและแสดงความยินดีกับนายฮาซัน สาเมาะ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ ประเทศซูดานและนายฮูเซน สาเมาะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ ประเทศแคนาดาด้วย นับเป็นครอบครัวแบบอย่างที่ได้ทำหน้าที่ส่งเสริมให้บุตรหลานเดินตามรอยศาสดา ทั้งด้านการศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจและจรรยามารยาทที่ดีงาม ซึ่งคุณงามความดีจะเป็นผลบุญส่งผลให้พ่อ แม่ และบุคคลทุกคน ได้สู่ความเมตตาพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างใกล้ชิดและสมบูรณ์ที่สุด

โดยพล.อ.ประวิตร ระบุว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนวิถีปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ถูกต้อง โดยได้มอบหมายให้ ศอ.บต. ให้การส่งเสริมและผลักดันให้มากขึ้น ขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันอบรมสั่งสอนพร้อมทั้งเผยแพร่เรื่องที่ดีงาม และหลักปฏิบัติที่ถูกต้องไปในครอบครัวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งส่งเสริมการพูด อ่าน เขียน และการใช้ภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของชาติไทยด้วย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้