พิษพายุโนรูน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักมากขึ้น

160
แชร์ข่าวนี้

กรมชลประทาน แจ้งเตือนพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น หลังได้รับอิทธิพลจากพายุ “โนรู” ที่อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อเวลา 19.00 น.

ของวันที่ 29 กันยายน 2565 ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกเป็นบริเวณกว้างเกือบตลอดช่วงกับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลหลากลงสู่เขื่อนป่าสักฯมากขึ้น ใกล้เต็มความจุอ่างฯ

ขณะได้คาดการณ์ปริมาณน้ำที่จะเกิดจากปริมาณฝน ตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) จะมีปริมาณน้ำท่าไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในช่วงวันที่ 30 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2565

รวมประมาณ 824 ล้านลูกบาศก์เมตร และวันที่ 7 ตุลาคม 2565 คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะมีจำนวน 1,139 ล้านลูกบาศก์เมตร มีแนวโน้มที่จะเกินความจุที่ระดับเก็บกักสูงสุด เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม กรมชลประทาน จึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จากอัตรา 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้