ภาคธุรกิจปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรับการเปลี่ยนแปลง

172
แชร์ข่าวนี้

จากการสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เขย่าโลกธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย” นายณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ระบุว่า ภาคธุรกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องปรับตัวทำให้ธุรกิจอยู่รอด เนื่องจากรูปแบบของธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ภาคธุรกิจเวลานี้ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ต่อการผลิตของภาคศึกษากันมากขึ้นทำให้ผลผลิตมีมากขึ้น

แต่ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคคลเพื่อรองรับให้เท่าทันทั้งในส่วนของภาคบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือ ดิจิทัลMarketing การสร้างเครือข่ายเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะความต้องการของผู้บริโภคมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการตอบโจทย์ความต้องการให้ได้มากที่สุด การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทำให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดิจิทัล Marketing ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด การเก็บข้อมูลโดยการใช้ Big Data ยังเป็นส่วนสำคัญ

นายบูม หมู่ศิริเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจออนนิชแนล บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การทำธุรกิจต้องรู้เขารู้เรา รู้ความต้องการของลูกค้า จะทำให้รู้เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจใน ได้อนาคต การใช้ดิจิทัลข้อมูล Big Data ศึกษาความต้องการของลูกค้า จะทำให้ การวางแผนธุรกิจประสบความสำเร็จในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปได้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้