มหาสารคามระดับน้ำชี ลดลงอย่างต่อเนื่อง

180
แชร์ข่าวนี้

นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รอง ผวจ.มหาสารคาม และนายอนุพงศ์ คำภูแก้ว ปลัด จ.มหาสารคาม ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย จ.มหาสารคาม โดยโครงการชลประทานมหาสารคาม รายงานสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ได้ปรับแผนลดการระบายน้ำแบบขั้นบันได รวมถึงน้ำพื้นที่ตอนบนจาก จ.ชัยภูมิ ที่ลดลง และเขื่อนชนบท จ.ขอนแก่น

ที่ปรับลดการระบายตามความเหมาะสม ทำให้น้ำชีในพื้นที่ จ.มหาสารคาม มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ก็ลดลงเช่นกัน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าลุ่มน้ำชีมีระดับน้ำอยู่ในช่วงขาลงแล้ว

ส่วนในภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.มหาสารคาม ระดับน้ำลดลง คงเหลือในส่วนของน้ำท่าที่กำลังไหลลงลำน้ำชี แต่ยังเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนบ้านเรือนที่ใกล้คันกั้นน้ำ ซึ่งระดับน้ำยังล้นคัน โดยชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว 8 เครื่อง ,12 นิ้ว 5 เครื่อง และเพิ่มเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลว์ ขนาด 42 นิ้ว ที่ประตูระบายน้ำท่าตูม เพื่อเสริมศักยภาพการระบายน้ำได้มากขึ้น รวมถึงประตูระบายน้ำต่างๆ

ทั้งที่ ปตร.ท่าสองคอน ปตร.กุดเชียงสา และ ทรบ.กุดแดง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ โดยจะสูบอย่างต่อเนื่องจนกว่าระดับน้ำจะถึงจุดหยุดสูบ ส่วนจุดที่ชะลอได้ ก็จะให้น้ำไหลตามธรรมชาติ ไม่สูบลงไปเติมในลำน้ำชี คาดว่ากลางเดือน พ.ย.สถานการณ์น้ำน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

นายวิวัฒน์ฯ รอง ผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า ในภาพรวมระดับน้ำเริ่มลดลง ให้ทุกหน่วยประสานการปฏิบัติ ประเมินสถานการณ์เป็นรายวัน สำรวจความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ เร่งรัดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้ครอบคลุมทุกมิติ

ส่วนถนนที่ถูกตัดขาด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาติดตั้งสะพานแบริ่ง และให้การไฟฟ้าลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมด้วย ถ้าสามารถดำเนินการได้อาจใช้เสาไฟฟ้าเป็นแนวถนน 2 ฝั่ง ใช้บิ๊กแบ็กวางถมทางน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรชั่วคราว เตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ เรือ สนับสนุนตามพื้นที่ร้องขอ การจัดหา EM ball แจกจ่ายในพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานที่น้ำเริ่มเน่าเสีย การจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้ปลอดภัย ย้ำทุกอำเภอดูแลความเป็นอยู่

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้