รบ.เชิญชวนให้ใช้บริการเว็บไซต์ info.go.th

113
แชร์ข่าวนี้

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ผลักดันนโยบายการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อกับทางราชการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ร่วมกันพัฒนาระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการทุกหน่วยงานไว้ ณ จุดเดียว บนเว็บไซต์ info.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและผู้ประกอบการในการเป็นคู่มือแนะนำ ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอน เอกสารประกอบ ช่องทางการ เงื่อนไข ตลอดจนระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่ชัดเจนของแต่ละบริการและหน่วยงาน

ล่าสุด สพร.และ สำนักงาน ก.พ.ร. ยังได้พัฒนาเว็บไซต์เวอร์ชั่นใหม่ที่เพิ่มความสะดวกในการสืบค้นมากยิ่งขึ้น ด้วยการนำเสนอเมนูต่างๆ ผ่านอินโฟกราฟฟิกที่เข้าใจง่ายและทันสมัย มีการเชื่อมโยงงานคำแนะนำงานบริการที่เกี่ยวข้องกันมาไว้ด้วยกัน ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นคำแนะนำการติดต่อราชการในเรื่องที่ต้องการ ผ่านคำสืบค้น หรือเลือกค้นหาตามกลุ่มผู้ใช้บริการ อาทิ เด็ก สตรีและครอบครัว นักเรียนนักศึกษา ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย นักท่องเที่ยว เกษตรกร ผู้ประกอบการนักลงทุน ผู้ว่างงาน ลูกจ้าง ผู้ประสบภัย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังสามารถค้นหาคำแนะนำจากหมวดหมู่บริการ ไม่ว่าจะเป็น สวัสดิการ การขอรับเงินชดเชย รักษาพยาบาล งานครอบครัว สัญชาติและถิ่นที่อยู่อาศัย การศึกษา ผู้พิการผู้ดูแลและสวัสดิการ ผู้สูงอายุ รายได้และการจัดการภาษี ที่ดินสิ่งปลูกสร้างสาธารณูปโภค การขับขี่และรถยนต์ การจดทะเบียนธุรกิจและการเลิกกิจการ ใบอนุญาตเกี่ยวข้องกับธุรกิจ หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน การจ้างแรงงานและกฎหมายแรงงาน จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญหา การร้องเรียนดำเนินคดี

“รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่จำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานราชการใช้บริการศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการที่เว็บไซต์ info.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อศึกษาข้อแนะนำทั้งขั้นตอน เอกสาร ช่องทางการเข้ารับบริการ เงื่อนไขและระยะเวลาของบริการ เพื่อเตรียมตัวพร้อมก่อนติดต่อกับทางราชการ ซึ่งจะทำให้การรับบริการต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ”

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การปรับปรุง info.go.th เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดยังได้เพิ่มข้อมูลจุดบริการสำคัญๆ ให้ประชาชนค้นหาจุดบริการใกล้ที่พักอาศัย พร้อมมีแผนที่นำทางไปจุดรับบริการที่ถูกต้อง นอกจากนี้เว็บไซต์ยังรวบรวบบริการสำคัญอื่นๆ ไว้ที่เดียว เช่น เบอร์โทรฉุกเฉินเกี่ยวกับ เหตุด่วนเหตุร้าย การเดินทางคมนาคม และสาธารณูปโภค แจ้งสถานที่ตั้งตู้บริการภาครัฐ จุดบริการอำเภอยิ้ม ตลอดจนมีบทความให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐด้วย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้