“จุรินทร์” เผยประกันรายได้ข้าว เงินเข้าอีก 15 มี.ค.

221
แชร์ข่าวนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 22 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 4-10 มี.ค. 2566 แล้ว

โดยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,623.27 บาท ชดเชยตันละ 376.73 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,948.43 บาท ชดเชยตันละ 51.57 บาท ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,993.54 บาท ชดเชยตันละ 6.46 บาท

ในขณะที่ข้าวเปลือกเหนียวเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันรายได้ และข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้ว จึงไม่มีการชดเชย โดย ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์งวดที่ 22 ในวันที่ 15 มีนาคมนี้ โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 7,052 ครัวเรือน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้