กองสลากฯ เปิดขึ้นเงินรางวัลแบบ Drive Thru Service เริ่ม 13 มี.ค. 66

129
แชร์ข่าวนี้

กองสลากเปิดขึ้นเงินรางวัลแบบ Drive Thru Service เพื่อเป็นการยกระดับการบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอขึ้นเงินรางวัล เริ่ม 13 มี.ค. 66

แนวทางขึ้นเงินรางวัล Drive Thru Service มีดังนี้

  • ให้บริการจ่ายเงินรางวัล Drive Thru Service สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศลและสลากดิจิทั (Digital Lottery) จำนวน 5 ช่องบริการ
  • เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดทำการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 07.30-15.00 น. ไม่หยุดพักเที่ยง

จำนวนสลากในการให้บริการจ่ายเงินรางวัล

  • ไม่เกิน 30 ฉบับ/ราย (ยกเว้นรางวัลที่ 1,สลากอายัด,สลากไม่ถูกรางวัล,สลากปลอมแปลงแก้ไข,และสลากชำรุด ให้ติดต่อที่กองจ่ายรางวัล ชั้นG)

การขึ้นเงินรางวัล

  • แบบโอนเงินรางวัลผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษี เรียบร้อยแล้ว กรณีโอนเงินรางวัลต่างธนาคารโอนได้ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อรายการ

ทั้งนี้ การขอขึ้นเงินรางวัลแบบ Drive Thru เป็นการโอนเงินรางวัลผ่านธนาคารเท่านั้น และให้บริการต่อรายไม่เกิน 30 ใบ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7.30 – 15.00 น. ในวันทำการ

ขึ้นเงินรางวัลแบบ Drive Thru Service

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้