บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2566 รับเงินโอนรวมทั้งหมดกี่บาท

261
แชร์ข่าวนี้

เช็กยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนเมษายน 2566 ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจะได้รับวงเงินโอนเข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดครบทุกกระเป๋าเป็นจำนวนเงิน 1,565 บาทต่อคน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2566 ที่กระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยืนยันตัวตนสำเร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีจำนวน 12,270,571 ราย โดยจะเริ่มโอนเงินให้ในวันที่ 1 เม.ย. 66 เป็นต้นไป รวมวงเงินที่จะได้รับในแต่ละเดือนอยู่ที่ 1,565 บาทต่อคน โดยรายละเอียดวงเงินแต่ละกระเป๋ากำหนดไว้ดังนี้

วันที่ 1 เมษายน 2566

  • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 300 บาทต่อเดือน
  • วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
  • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (เดือน เม.ย.-มิ.ย.) ใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00–23.00 น. ของทุกวัน

วันที่ 18 เมษายน 2566

  • ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากยืนยันตัวตนล่าช้าจะไม่ได้รับวงเงินใช้จ่ายย้อนหลังครบทุกกระเป๋าด้วย

ยืนยันตัวตน เริ่มใช้สิทธิ การทบสิทธิ (เฉพาะวงเงินค่าซื้อสินค้าฯ)
1-26 มี.ค. 66 1 เม.ย. 66
27 มี.ค.-26 เม.ย. 66 1 พ.ค. 66 จำนวน 1 เดือน (เม.ย. 66)
27 เม.ย.-26 พ.ค. 66 1 มิ.ย. 66 จำนวน 2 เดือน (เม.ย.-พ.ค. 66)
27 พ.ค.-26 มิ.ย. 66 1 ก.ค. 66 จำนวน 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 66)

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนเมษายน 2566

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้