ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 4 เรี่ม 27 พ.ค.-26 มิ.ย. 66 ได้เงินค่าอะไรบ้าง?

846
แชร์ข่าวนี้

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 พ.ค.-26 มิ.ย. 66 จะได้รับเงินย้อนหลังกี่บาท ค่าอะไรบ้าง

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจน รอบใหม่ ตามที่กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อคนผ่าน-ไม่ผ่าน บนเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หน่วยงานที่รับลงทะเบียน และเบอร์ Call Center จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องเข้ายืนยันตัวตนผ่าน 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66

ซึ่งวันนี้ (27 พ.ค. 66) เป็นรอบที่ 4 ของการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งตรงตามกรอบเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ว่า หากยืนยันตัวตนในระหว่างวันที่ 27 พ.ค.-26 มิ.ย. 66 เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค. 66 จะได้รับเงินสมทบย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน เฉพาะวงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค จากร้านธงฟ้าฯ เท่านั้น

เท่ากับว่า ผู้ที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 รอบที่ 4 จะได้ รับย้อนหลังของเดือน พ.ค. และเดือน มิ.ย. 66 สำหรับใช้ซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ วงเงิน 300 บาท รวม 2 เดือน เป็น 600 บาท

สำหรับวงเงินที่จะได้รับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ผ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card มีดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

 • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 300 บาทต่อเดือน
 • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 300 บาทต่อเดือน (ย้อนหลังของเดือนเมษายน)
 • วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 750 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (เดือน เม.ย.-มิ.ย.) ใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00–23.00 น. ของทุกวัน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

 • ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากยืนยันตัวตนล่าช้าจะไม่ได้รับวงเงินใช้จ่ายย้อนหลังครบทุกกระเป๋าด้วย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

 • เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท โดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้
  • 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
  • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท : โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้