บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนมิถุนายน 2566 ใครมีสิทธิได้รับเงิน 900 บาท

9105
แชร์ข่าวนี้

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนมิถุนายน 2566 ใครมีสิทธิได้รับวงเงินย้อนหลังรวม 900 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ในงวดเดือนมิถุนายน 2566 กระทรวงการคลังได้โอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรคนจน และยืนยันตัวตนกับธนาคาร 3 แบงก์รัฐ (ออมสิน, กรุงไทย และ ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เรียบร้อยแล้ว โดยวงเงินดังกล่าวจะมีการจ่ายย้อนหลังให้กับผู้ที่ยืนยันตัวตนในรอบที่ 3 ด้วย คือระหว่างวันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ค. 66

tm

ซึ่งเงินที่จ่ายย้อนหลังให้นั้น จะเป็นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคกับร้านธงฟ้าฯ เท่านั้น โดยจะทบยอดย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือน เม.ย-พ.ค. ที่ผ่านมา จำนวนเงิน 300 บาท รวม 2 เดือน เท่ากับ 600 บาท หากรวมวงเงินในเดือน มิ.ย. นี้ด้วย ก็จะเท่ากับได้รับยอดรวม 900 บาท

สำหรับการจ่ายวงเงินย้อนดังกล่าวนั้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเท่านั้น

ส่วนวงเงินอื่นๆ ที่จะได้รับตามปกติไม่มีการย้อนหลัง คือ วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน, วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด, ส่วนลดค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้