เช็กเงินอุดหนุนบุตร เดือนมิถุนายน 2566 โอนเงิน 600 บาท เข้าบัญชีพ่อแม่วันนี้

9117
แชร์ข่าวนี้

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินอุดหนุนบุตรเดือนมิถุนายน 2566 โอนเข้าบัญชี ผู้ปกครอง จำนวน 600 บาท ในวันที่ 9 มิ.ย. 66

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ระบุว่า เงินอุดหนุนบุตรเดือนมิถุนายน 2566 เงินอุดหนุนจำนวน 600 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัญชีผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงินในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 – พฤษภาคม 2566)
  • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ ก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2566
  • กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

ผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร ตรวจสอบผ่านช่องทางดังนี้

1. เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิก)

2. แอปพลิเคชันทางรัฐ

3. แอปพลิเคชันเงินเด็ก

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

ข้อแนะนำ

  • หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ
  • หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook

แชร์ข่าวนี้