ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบ 4 หมดเขตวันนี้ ได้เงินค่าอะไรบ้าง

7617
แชร์ข่าวนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 พ.ค.-26 มิ.ย. 66 ได้รับวงเงินทั้งหมดกี่บาท

วันนี้ (26 มิ.ย. 66) ถือเป็นวันสุดท้ายของการยืนยันตัวตนของผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ หลังจากที่เปิดให้ยืนยันตัวตนรอบที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 66 ที่ผ่านมา โดยผู้ที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 พ.ค.-26 มิ.ย. 66 จะสามารถเริ่มใช้สิทธิในวันที่ 1 ก.ค. 66

โดยการยืนยันตัวตนต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน กับธนาคารใดก็ได้ ส่วนผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ให้รีบยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 1 ก.ค. นี้

วงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะได้รับในวันที่ 1 ก.ค. 66 มีดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

  • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 300 บาทต่อเดือน
  • วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

  • ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

  • เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท โดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้
    • 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
    • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท : โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ส่วนสิทธิที่จะได้ย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) โดยจะได้รับเงินงวดเดือน เม.ย.-มิ.ย. 66 จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน หากรวมวงเงินงวดเดือน ก.ค. 66 เท่ากับว่าจะได้รับวงเงินรวมเป็น 1,200 บาท

counttn

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้