ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 5 เริ่ม 27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป ได้เงินค่าอะไรบ้าง?

7352
แชร์ข่าวนี้

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 รอบที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป จะได้รับเงินย้อนหลังกี่บาท ค่าอะไรบ้าง

ผู้ที่ผ่านการพิจารณา คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจน รอบใหม่ ตามที่กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อคนผ่าน-ไม่ผ่าน บนเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หน่วยงานที่รับลงทะเบียน และเบอร์ Call Center จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องเข้ายืนยันตัวตนผ่าน 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66

ซึ่งวันนี้ (27 มิ.ย. 66) เป็นรอบที่ 5 ของการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งตรงตามกรอบเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ว่า หากยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิ 1 ส.ค. 66 โดยจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง จะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้

สำหรับวงเงินที่จะได้รับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ผ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card มีดังนี้

วันที่ 1 สิงหาคม 2566

  • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 300 บาทต่อเดือน
  • วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 750 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

  • ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

วันที่ 20 สิงหาคม 2566

  • เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท โดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้
    • 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
    • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท : โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้