ครม. เคาะราคาตั๋วรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เริ่มต้น 15-45 บาท เริ่มเก็บ 3 ก.ค. นี้

7683
แชร์ข่าวนี้

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เริ่มต้น 15 บาท สูงสุดไม่เกิน 45 บาท โดยให้เริ่มเก็บค่าโดยสารตั้งแต่ 3 ก.ค. นี้

“วันนี้มีการอนุมัติเรื่องสำคัญรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ซึ่งดำเนินการไปแล้ว เป็นผลงานของรัฐบาลที่ได้ทำจนสำเร็จและได้ใช้บริการ เส้นสำโรง-ลาดพร้าว กำหนดค่าโดยสารที่เป็นธรรมและมีการพูดถึงการเชื่อมต่อ การบริการประชาชนสะดวกสบาย เริ่มเก็บ 15 บาท ไม่เกิน 45 บาท เริ่มเก็บวันที่ 3 ก.ค.เป็นทางการ”นายชัยวุฒิ กล่าว

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีที่ประชุม ครม. เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร เริ่มต้น 15-45 บาท โดยออกเป็นร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รวม 5 ฉบับ

สาระสำคัญของร่างกฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบกับผู้โดยสาร โดยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองปัจจุบันมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง โดยสถานีต่างๆ ได้มีการจัดเก็บค่าแรกเข้าที่แตกต่างกัน แต่ในร่างข้อบังคับนี้ กำหนดให้ผู้ที่เปลี่ยนถ่ายระบบรถไฟฟ้าของ รฟม. จะได้รับส่วนลดค่าแรกเข้าระบบภายใต้การจัดเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียว

นอกจากนี้ ยังกำหนดหลักเกณฑ์ส่งเสริมการเดินทางส่วนลดกลุ่มบุคคล เช่น นักเรียน นักศึกษา ส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบตามประเภทผู้ถือบัตร จัดทำโปรโมชั่น กิจกรรมทางการตลาด การจำหน่ายตั๋วรายเดือน ตั๋วแบบชุด ตั๋วราคาพิเศษ ความร่วมมือกับพันธมิตร สวัสดิการพนักงาน และการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ทางคณะกรรมการ รฟม. จะไปพิจารณากำหนดอัตราค่าโดยสารที่ต่ำกว่าค่าโดยสาร หรือยกเว้นค่าโดยสารตามที่กำหนดในข้อบังคับ เพื่อส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดหลักเกณฑ์อื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ เช่น งานเฉลิมฉลองพระราชพิธี คณะกรรมการ รฟม. จะไปพิจารณากำหนดอัตราค่าโดยสารที่ต่ำกว่าค่าโดยสาร หรือยกเว้นค่าโดยสารตามที่กำหนดในข้อบังคับได้เป็นครั้งคราว

ในส่วนของร่างข้อบังคับที่เหลืออีกจะเป็นเรื่องการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และกำหนดบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสาร สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง โดยเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนถ่ายระบบกับรถไฟฟ้าสายอื่น เช่น สายสีน้ำเงิน จะคงอัตราค่าโดยสารไว้ที่ 17-43 บาท ส่วนสายสีม่วง คงอัตราค่าโดยสารไว้ที่ 14-42 บาท

นอกจากนี้ยังมีร่างข้อบังคับการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม โดยให้ส่วนลดกรณีการเปลี่ยนถ่ายระบบภายใต้การจัดเก็บค่าแรกเข้าภายในครั้งเดียว ซึ่งเป็นการแก้ไขระเบียบเดิมที่มีอยู่ ขณะเดียวกันยังมีเรื่องของการจัดเก็บอัตราค่าจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามจุดจอดรถ ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับเดิมให้มีความทันสมัยมากขึ้น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้