เช็กปฏิทินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนกรกฎาคม 2566 เงินเข้าวันไหน

7077
แชร์ข่าวนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนกรกฎาคม 2566 อัปเดตวงเงินสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จทันตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จทันภายในวันที่ 26 มิ.ย. 66 รับเงินเข้าวันไหน

กระทรวงการคลัง โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ และได้ยืนยันตัวตนสำเร็จผ่านธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. โดยโอนเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยผู้ที่ยืนยันตัวตนในแต่ละรอบจะได้รับวงเงินย้อนหลังแตกต่างกันออกไป สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รอบใหม่นี้จะมีวงเงินเข้ากระเป๋าไหนบ้าง ไปดูกัน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

 • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 300 บาทต่อเดือน
 • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ย้อนหลังสำหรับคนที่ยืนยันตัวตนในช่วงวันที่ 27 พ.ค.-26 มิ.ย. 66 จะได้รับวงเงินซื้อสินค้าของเดือน เม.ย.-ก.ค. 66 ทบมาอีก 900 บาท
 • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

 • เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท โดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้
  • 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
  • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท : โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขดังนี้
  • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

วิธีลงทะเบียน

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การไฟฟ้านครหลวง
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าน้ำประปาฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขดังนี้
  • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง
  • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

วิธีลงทะเบียน

 • ผู้ใช้ประปาใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การประปานครหลวง
 • ผู้ใช้ประปาในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาค

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้