YouTube Premium ในสหรัฐอเมริกา ประกาศปรับขึ้นราคาจากเดิมพอสมควร

484
แชร์ข่าวนี้

ต้องยอมรับว่าบริการ Streaming มีการปรับราคาขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดมีข่าวร้ายกับคนที่ใช้งาน YouTube Premium ในสหรัฐอเมริกา จนได้ เมื่อ YouTube ได้ส่งอีเมลแจ้งไปยังผู้ใช้งานบางกลุ่มถึงข่าวคราวการขึ้นราคาทางอีเมลโดยมีรายละเอียดดังนี้

  • Premium แบบบุคคล : 13.99 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อเดือน หรือประมาณ 480 บาท
  • Premium แบบบุคคลรายปี : 139.99 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อปี หรือประมาณ 4,8xx บาท
  • Premium นักศึกษา 99 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อเดือน หรือประมาณ 275 บาท
  • Premium แบบครอบครัว : 22.99 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อเดือน หรือประมาณ 792 บาท (ไม่ได้เพิ่มเงิน)

batch_youtube-premium-price-h

ถือว่าแพงขึ้นจากเดิมพอสมควร ทั้งนี้ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ยังไม่ได้ปรับราคาแต่อย่างใด แต่ในสหรัฐอเมริกาก็มีเสียงที่ออกมาบอกว่า ราคาใหม่แพงเกินไป แต่ทิศทางในสหรัฐฯ จะแก้ปัญหาอย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไป

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :Android Authority

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้