บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนสิงหาคม 2566 เช็กเลยใครมีสิทธิได้รับเงิน 1,200 บาท

9610
แชร์ข่าวนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน คนผ่านอุทธรณ์ ยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-26 ก.ค. 66 เงินเข้า 1 ส.ค. 66 เช็กเลยได้วงเงินย้อนหลังรวม 1,200 บาท

หลังจากที่กระทรวงการคลังประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบอุทธรณ์ไปเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 66 ไปแล้วนั้น พร้อมกับเปิดให้คนผ่านเกณฑ์รอบอุทธรณ์ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป โดยมีการกำหนดกรอบการยืนยันตัวตนออกเป็นรอบๆ รวมทั้งสิ้น 5 รอบ ดังนี้

วันที่ยืนยันตัวตน (รอบอุทธรณ์) วันที่เริ่มใช้สิทธิ สิทธิที่ได้ย้อนหลัง
12 มิ.ย.-26 มิ.ย. 66 1 ก.ค. 66 เม.ย. – มิ.ย. 66 (3 เดือน) วงเงินย้อนหลัง 900 บาท
27 มิ.ย. – 26 ก.ค. 66 1 ส.ค. 66 เม.ย. – ก.ค. 66 (4 เดือน) วงเงินย้อนหลัง 1,200 บาท
27 ก.ค. – 26 ส.ค. 66 1 ก.ย. 66 เม.ย. – ส.ค. 66 (5 เดือน) วงเงินย้อนหลัง 1,500 บาท
27 ส.ค. – 26 ก.ย. 66 1 ต.ค. 66 เม.ย. – ก.ย. 66 (6 เดือน) วงเงินย้อนหลัง 1,800 บาท
27 ก.ย. 66 เป็นต้นไป วันที่ 1 ของเดือนถัดไป ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

*วงเงินที่จะได้รับย้อนหลังโดยส่วนใหญ่จะเป็นวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค กับร้านธงฟ้า และร้านค้าร่วมโครงการ วงเงิน 300 บาทต่อเดือนต่อคน

ดังนั้น ผู้ที่ผ่านเกณฑ์รอบอุทธรณ์ที่ยืนยันตัวตนในระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-26 ก.ค. 66 จะได้รับวงเงินเข้าบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card วันที่ 1 ส.ค. 66 โดยจะได้รับสิทธิย้อนหลังถึง 4 เดือน (เดือน เม.ย.-ก.ค. 66) วงเงินรวมทั้งสิน 1,200 บาท

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนสิงหาคม 2566 หรือบัตรคนจน ที่กระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป ซึ่งบัตรคนจน เดือนสิงหาคม 2566 จะไม่ได้รับวงเงินย้อนหลังแต่อย่างใด ยกเว้นจะเป็นกลุ่มผู้ที่ยื่นอุทธรณ์และผ่านการพิจารณา ส่วนวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนสิงหาคม 2566 มีวงเงินเข้ากระเป๋ากี่บาท ค่าอะไรบ้าง ไปดูกัน

วันที่ 1 สิงหาคม 2566

 • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 300 บาทต่อเดือน
 • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน

วันที่ 20 สิงหาคม 2566

 • เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท โดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้
  • 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
  • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท : โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขดังนี้
  • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

วิธีลงทะเบียน

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การไฟฟ้านครหลวง
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าน้ำประปาฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขดังนี้
  • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง
  • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

วิธีลงทะเบียน

 • ผู้ใช้ประปาใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การประปานครหลวง
 • ผู้ใช้ประปาในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาค

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้