คนถล่มไลก์ “ทนายเกิดผล” ชี้ตัดงบเบี้ยผู้สูงอายุ แก้ไม่ถูกจุด แต่ควรตัดเงินเดือน สว.

40
แชร์ข่าวนี้

คนถล่มไลก์ “ทนายเกิดผล” ชี้ตัดงบเบี้ยผู้สูงอายุ แก้ปัญหาไม่ถูกจุด ควรตัดเงินเดือน สว. หรือตัดงบซื้อเรือดำน้ำ ไม่ใช่มาตัดงบเบี้ยยังชีพคนแก่

จากกรณีมีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในลักษณะที่ทำให้อาจเชื่อได้ว่าทำให้กระทบกับสิทธิของประชาชน ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ชี้แจงว่า การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ให้กับผู้สูงอายุตามที่ระเบียบกำหนดว่า “ต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ” นั้น

ตามระเบียบฯ กำหนดว่าให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งมีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นฝ่ายเลขานุการ เป็นผู้กำหนด

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวอีกว่า กระทรวงมหาดไทยต้องออกระเบียบ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ระเบียบได้ แต่จะจ่ายได้ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นคนกำหนด เมื่อกำหนดแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายได้ ซึ่งมหาดไทยต้องไปออกระเบียบให้ตรง ให้สอดคล้องกับที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนด ในขณะนี้ต้องออกระเบียบให้จ่ายได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักเกณฑ์ต่างๆ จากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนด

ล่าสุดวันที่ 14 ส.ค.66 ทนายเกิดผล แก้วเกิด ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว กรณีดังกล่าวที่รัฐบาลจะตัดเบี้ยคนชรา ทำให้มีคนได้รับผลกระทบจำนวนมาก โดยระบุข้อความว่า

การตัดงบเบี้ยคนชรา และเพิ่มหลักเกณฑ์มากขึ้น เพราะงบประมาณมีไม่พอ น่าจะแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะครับ คุณต้องไปตัดงบ ในส่วนที่ไม่จำเป็นหรือ เกินความจำเป็น เช่น การซื้อเรือดำน้ำ งบเงินตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ เช่น เงินเดือน สว. เป็นต้นถึงจะถูก..ไม่ใช่มาตัดงบเบี้ยยังชีพคนแก่‼

ขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ก็มีการหยิบยกประเด็นเงินเดือน สว. ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง โดย สมาชิกวุฒิสภา ได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 71,230 บาท และได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ 42,330 บาท รวมเป็นเดือนละ 113,560 บาท และยังมีสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย โดยเมื่อปี 2564 วุฒิสภาได้มีการประชุมรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 24 ครั้ง มีคำใช้จ่ายการเลี้ยงอาหารรับรองเฉลี่ยต่อคนตกวันละ 630 บาท

ขณะที่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 จ่ายรายเดือนแบบขั้นบันได โอนเงินให้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งถ้าวันที่ 10 ของเดือนนั้นตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายให้ในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น

– ผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท

– ผู้สูงอายุ อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท

– ผู้สูงอายุ อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท

– ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้