แจกเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท งวดที่ 4 โอนเข้าบัญชีวันนี้

190
แชร์ข่าวนี้

ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท งวดที่ 4 เงินเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าววันนี้ (1 ธ.ค. 66)

วันนี้ (1 ธ.ค. 66) ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้และสภาพคล่องในการใช้จ่าย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตข้าวให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67

เงินช่วยเหลือชาวนาเงินช่วยเหลือชาวนา

จังหวัดที่ได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ในวันที่ 1 ธ.ค. 66 คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 5 จังหวัด วงเงิน 9,277 ล้านบาท รวม 7.77 แสนครัวเรือน ได้แก่

  • ชัยภูมิ
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • สุรินทร์
  • ยโสธร

เกษตรกร ที่มีสิทธิ สามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 ที่นี่ https://efarmer.doae.go.th/login

เงินช่วยเหลือชาวนาเงินช่วยเหลือชาวนาเงินช่วยเหลือชาวนา

วิธีเช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ผ่านเว็บไซต์

  1. คลิกไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
  2. กรอกเลขที่ บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก กด ค้นหา
  3. หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียด เปิดบัญชีจำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

วิธีเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาวิธีเช็คเงินช่วยเหลือชาวนา

เช็คเงินเกษตรกร 2566

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้