ไวรัสโคโรนา : ม.ศรีปทุม ประกาศปิด 6 วัน หลังพบ นศ.เข้าข่ายต้องสงสัยติดโควิด-19

320
แชร์ข่าวนี้

ม.ศรีปทุม ประกาศปิด 6 วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15-20 มีนาคมนี้ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออาคารสถานที่ หลังพบว่ามีนักศึกษาอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสกับเชื้อโควิด-19 ( COVID-19 )

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยระบุว่า มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าตรวจอาการที่โรงพยาบาล และอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสกับเชื้อ COVID-19 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลยืนยัน

ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงปิดทำการเป็นเวลา 6 วัน ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคมนี้ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคารมหาวิทยาลัย พร้อมกับประสานผู้ติดต่อใกล้ชิดกับนักศึกษารายนี้ กักตัวสังเกตอาการ 14 วัน และจะจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคมเป็นต้นไป ส่วนบุคลากรให้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from home)

นอกจากนี้ยังอธิบายไทม์ไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ( COVID-19 ) โดยทางมหาวิทยาลัยได้สรุปจากการสัมภาษณ์นักศึกษาว่า

วันที่ 7 มีนาคม 63 หลังการสอบ นักศึกษามีการใกล้ชิดกับบุคคลภายนอก ผู้เข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อนอกมหาวิทยาลัย

วันที่ 8 มีนาคม 63 นักศึกษาไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัย

วันที่ 9 มีนาคม 63 เวลา 15.00-17.30 น. นักศึกษาเข้าเรียนวิชา OCM 101 อาคาร 9 ห้อง 903 หลังเลิกเรียนเดินทางกลับบ้าน

วันที่ 10 มีนาคม 63 นักศึกษาไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัย

วันที่ 11 มีนาคม 63 เวลาประมาณ 14.00 น. นักศึกษาเข้ามามหาวิทยาลัย และรู้สึกไม่สบายจึงเดินทางกลับบ้านทันที โดยไม่ได้เข้า


แชร์ข่าวนี้