บขส.รับมือเข้มระวังโควิด-19 หลังคนล้นหมอชิต แห่กลับภูมิลำเนา

258
แชร์ข่าวนี้

บรรยากาศการเดินทางออกต่างจังหวัดช่วงวันหยุดยาว 4 – 7 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต พบว่า ล่าสุดมีประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยเดินทางมาพร้อมกับสัมภาระ ผ่านจุดคัดกรอง ทั้งการลงทะเบียน QR CODE ไทยชนะ และวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสารเพื่อซื้อตั๋วเดินทางกลับต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเวลา 14.00 น.

ขณะที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าว โดยจัดรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม , รถตู้) รองรับประชาชนวันละ 5,183 เที่ยว เที่ยววิ่งเสริม 1,700 เที่ยว และเตรียมรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถโดยสารเช่าเหมา) จำนวน 200 คัน

สำหรับการเดินทางในวันนี้ (3 กค. 63) มีประชาชนซื้อตั๋วล่วงหน้าสำหรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วจำนวน 50,000 คน โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารที่เดินทางมาซื้อตั๋วที่สถานีขนส่งฯ เพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 50,000 คน โดยคาดการณ์ว่าวันนี้จะมีผู้โดยสารเดินทางไม่น้อยกว่า 100,000 คน และตลอดช่วงวันหยุดยาว 3 – 7 กรกฎาคม 2563 มีผู้โดยสารเดินทางไม่ต่ำกว่า 430,000 คน

ทั้งนี้ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ในฐานะกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 เพื่อตรวจความพร้อมในการอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาใพร้อมกับกับชับ ให้ บขส. การตรวจสภาพความพร้อมของคนขับรถ และรถโดยสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) อย่างเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานของทางรัฐบาล ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และให้ดูแลรักษาความสะอาดห้องสุขา ที่นั่งพักคอยให้มีความสะอาดปลอดภัย และทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ควบคุมการจำหน่ายตั๋วโดยสารไม่ให้เกินกว่าราคาที่กำหนดด้วย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้