สภาองค์การนายจ้างฯ จี้ทีมเศรษฐกิจใหม่ แก้แรงงานตกงาน จากพิษโควิด-19

117
แชร์ข่าวนี้

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) เปิดเผยว่า โจทย์ปัญหาแรงงานในปัจจุบันและอนาคต เป็นความท้าทายของทีมเศรษฐกิจชุดใหม่โดยเฉพาะ รมว.แรงงาน เนื่องจากขณะนี้มีแรงงานตกงานในทุกกลุ่มสาขาอาชีพรวม 3-3.3 ล้านคน และตลอดทั้งปีนี้อาจสูงถึง 8 ล้านคน จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19

ดังนั้นรัฐบาลควรดึงกระทรวงแรงงานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงเศรษฐกิจ เพื่อปรับการบริหารงาน เป็นเชิงรุกในการสร้างแรงงานรุ่นใหม่ๆให้สอดรับกับความต้องการของตลาด รวมถึงหากลไกใหม่ๆ แก้ปัญหาการถูกปลดออกจากงาน โดยรัฐบาลต้องจัดทำแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพราะไทยไม่เพียงเผชิญกับแรงงานที่อาจตกงานจำนวนมากจากผลกระทบเศรษฐกิจโลก และประเทศไทยที่ชะลอตัวจากโควิด-19 ยังถอยหลังสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged society) หรือ สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากถึง 20% ดังนั้นเมื่อโควิด-19 คลี่คลายแรงงานอายุเฉลี่ย 45 ปีขึ้นไปมีโอกาสตกงานสูง เนื่องจากธุรกิจหันไปพึ่งเทคโนโลยีการผลิตทดแทนแรงงานมากขึ้น

cr. ไทยรัฐ


แชร์ข่าวนี้