กระทรวงพาณิชย์ ลุยช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลังได้รับผลกระทบพิษโควิด ผนึก 6 ห้างใหญ่ ตลาดกลาง 6 แหล่ง วางจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

217
แชร์ข่าวนี้

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่เป็นแหล่งซื้อขายกุ้งและอาหารทะเล และพบการแพร่ระบาดของเชื้อที่เชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อของจังหวัดสมุทรสาคร ขยายไปสู่พื้นที่อื่น และกระทบต่อการค้าสินค้ากุ้งและอาหารทะเล ล่าสุดนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน เร่งดำเนินมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งของเกษตรกร ซึ่งใช้กลไกประมงจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งผลิต สำรวจเกษตรกรที่มีปัญหาด้านการจำหน่าย และแจ้งให้กรมประมง กรมการค้าภายในทราบโดยด่วน เพื่อประสานให้ห้างเครือข่าย ได้แก่ แม็คโคร บิ๊กซี เทสโกโลตัส เดอะมอลล์ ฟู้ดแลนด์และวิลล่ามาร์เก็ต เข้าไปรับซื้อ ซึ่งเบื้องต้น ทั้ง 6 ห้าง ยินดีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ โดยจะรับซื้อกุ้งเพิ่มขึ้นจากการซื้อปกติสัปดาห์ละประมาณ 300-400 ตัน ตลอดเดือนมกราคม 2564 หรือรวมประมาณ 1,600 ตัน

รวมทั้งตลาดกลาง 6 แหล่ง และห้างท้องถิ่น 24 ห้าง ใน 17 จังหวัดทุกภูมิภาค ให้พื้นที่เกษตรกรนำกุ้งไปวางจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้ากุ้งไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานกุ้ง และรณรงค์กระตุ้นการบริโภคกุ้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและอุตสาหกรรมกุ้งโดยจะ Kick off การจัดกิจกรรมพร้อมกัน ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 นี้ ณ ห้างแม็คโคร สาขานครอินทร์

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้