DSI ปปง. และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ล่าขุมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ของกลุ่มอดีตผู้บริหารสหกรณ์ ฯ

267
แชร์ข่าวนี้

นายธวัชชัย รัตนปรีชาชัย รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา 1 ดีเอสไอ และเจ้าหน้าที่ ปปง.ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน นำคำสั่งยึดทรัพย์สินของคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย 125/2563 ติดประกาศ ณ อาคารเลขที่ 283 หมู่ 9 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งยึดทรัพย์ลำดับที่ 76 ประเภทหอพัก โฉนดที่ดิน เลขที่ 68805 เลขที่ดิน 2092 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการติดประกาศยึดทรัพย์สิน เครือข่ายกระทำความผิดในสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ พบ นายประจวบ นาคำ เป็นเจ้าของกรรรมสิทธิ์ร่วมกลุ่มผู้ต้องหา จึงแจ้งคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมให้ทราบและห้ามมิให้มีการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ จากการประกาศยึดทรัพย์สิน เป็นลักษณะอาคาร 3 ชั้น แห่งหนึ่ง จำนวน 54 ห้อง ให้เช่าห้องละ 2,500 – 2,800 บาท มูลค่าทรัพย์สินจำนองรวมประมาณ 24.3 ล้านบาท โดยขออนุญาตประกอบกิจการผู้ให้เช่าหอพักชาย-หญิง ซึ่งจากการสืบสวนพบว่า ในปี 2558 อดีตกรรมการสหกรณ์ที่ถูกกล่าวหา ได้นำเงินที่ได้จากการทุจริตสหกรณ์สโมสรรถไฟ ไปจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวม โดยมีค่าตอบแทนในที่ดินแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะได้ทำการยึด เพื่อดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สิน และดำเนินการให้ศาลแพ่งมีคำพิพากษายึดทรัพย์ต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้