ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ครบรอบ 111 ปี ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด-19 เข้มงวด

232
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตรแก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ครบรอบ 111 ปี ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด-19 ของรัฐบาล พร้อมกับเรียนเชิญอดีตแม่ทัพภาคที่ 1 โดยมีอดีตแม่ทัพภาคที่ 1 และบังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกร่วมพิธีฯเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยมีพล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ

 

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2453 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดกองพล เป็นกองทัพที่ 1 ประกอบด้วย กองพลที่ 1 มณฑลทหารกรุงเทพฯ กองพลที่ 2 มณฑลนครไชยศรี และกองพลที่ 3 มณฑลกรุงเก่ามีที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพอยู่ในกระทรวงกลาโหม โดยมี พลตรีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงดำรงตำแหน่งแม่ทัพพระองค์แรก ดังนั้นกองทัพภาคที่ 1 จึงได้กำหนดให้วันที่ 13 ม.ค. ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ซึ่งปัจจุบันมีพล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 ลำดับที่ 54

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้