“สุดารัตน์” โหนพิธีสาบานตน”ไบเดน” ชูประชาธิปไตย ชี้เครื่องมือเดียวที่จะใช้สร้างความปรองดอง

214
แชร์ข่าวนี้

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มสร้างไทย กล่าวถึงพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาว่า สหรัฐให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญและความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด ที่น่าสังเกตคือสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีครั้งนี้ ได้พูดถึงคำว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และคำว่าประชาธิปไตยนับสิบครั้ง แสดงให้เห็นว่าในสภาพที่อเมริกันชนมีความแตกแยก ประชาธิปไตยคือเครื่องมือเดียวที่จะใช้สร้างความปรองดองเพื่อนำความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลับคืนสู่อเมริกาอีกครั้ง เพราะการเป็นมหาอำนาจจะเกิดขึ้นในสภาพที่สังคมตัวเองกำลังแตกแยกไม่ได้

ดังนั้น คำสั่งฉบับแรกๆ ที่ประธานาธิบดีลงนามคือการยกเลิกบรรดากฎ กติกาที่แสดงถึงการเอารัดเอาเปรียบ เพราะการจะเป็นผู้นำของโลกนั้นสังคมจะสโมธานขึ้นมาก็ด้วยการยอมรับในคุณงามความดี ไม่ใช่ด้วยการมีอำนาจเพียงอย่างเดียว

ดังนั้น หากจะนำประเทศไทยกลับมายืนในที่ที่เคยยืนคือเป็นผู้นำอาเซียน จะต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชน เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความเท่าเทียม ทั้งหมดคือนโยบายของกลุ่มสร้างไทย ที่กำลังจะเป็นพรรคการเมือง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้