เราชนะ คลังเผยยอดใช้จ่าย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน สะพัด 6,400 ล้านบาท

207
แชร์ข่าวนี้

เราชนะ คลังเผยยอดใช้จ่ายเฉพาะกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน มีเม็ดเงินสะสมหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วมากกว่า 6,400 ล้านบาท

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการใช้จ่ายสิทธิวงเงินในโครงการเราชนะของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ได้รับการโอนเงินเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64 จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 8 ก.พ. 64 มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยมากกว่า 6,400 ล้านบาท

ทั้งนี้ หลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนในกลุ่มดังกล่าวได้เริ่มใช้สิทธิกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ พบว่า มีผู้ใช้สิทธิหรือร้านค้าใช้จ่ายสิทธิผิดวัตถุประสงค์ โดยกระทรวงการคลังได้ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการทางกฎหมายในประเด็นดังกล่าวแล้ว หากพบกระทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้แอปพลิเคชั่นถุงเงินของร้านค้า ตลอดการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันที และจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอความร่วมมือประชาชนรักษาสิทธิตนเอง ขอให้ร้านค้าและประชาชนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการเราชนะ

ถ้าพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการสามารถแจ้งเบาะแสรวมถึงส่งหลักฐานการกระทำความผิดเงื่อนไขโครงการเราชนะทางไปรษณีย์มาได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Account) [email protected]

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้