เราชนะ คลังเผยยอดลงทะเบียนขอรับสิทธิ 7,000 บาท ทะลุ 10 ล้านคน แนะตรวจสอบสิทธิ

163
แชร์ข่าวนี้

เราชนะ ยอดลงทะเบียนทะลุ 10 ล้านคน แนะตรวจสอบสิทธิหากไม่ผ่านให้ยื่นขอทบทวนสิทธิที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com หมดเขต 8 มี.ค. 64

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเราชนะ บนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 10.4 ล้านคน โดยสามารถตรวจสอบสิทธิเราชนะได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะทยอยประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติตามลำดับของวันที่ลงทะเบียน

ส่วนประชาชนที่ตรวจสอบสิทธิเราชนะ แล้วพบว่าไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถขอทบทวนสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 มี.ค. 64 ส่วนใครที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน SMS ว่า “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ” อาจเกิดจากความผิดพลาดในการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, เลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID) ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล วันเดือนปีเกิด สามารถลงทะเบียนใหม่ได้จนถึงวันที่ 12 ก.พ. 64

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้