ปชป.หนุนเลื่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย64ออกไป14วัน

279
แชร์ข่าวนี้

นางสาวศิริภา อินทวิเชียร รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ หนุนนักเรียย เรียกร้องเลื่อนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2564 ขอให้นายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทบทวนการเลื่อนสอบสองสัปดาห์ สอบ GAT-PAT จากวันที่ 20-23 มี.ค. 2564 เป็นวันที่ 1-4 เม.ย. 2564 และเลื่อนสอบวิชาสามัญ จากวันที่ 3-4 เม.ย. 2564 เป็นวันที่ 17-18 เม.ย. 2564 ส่วนสอบ O-NET วันที่ 27-28 มี.ค. 2564 และ สอบ กสพท (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) วันที่ 10 เม.ย. 2564 ตามกำหนดการเดิม เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในการสอบเข้าเรียนคณะต่าง ๆ ตามที่ตั้งใจไว้ เนื่องจากผลกระทบจาก COVID 19 ทำให้นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนตามปกติได้ และเห็นว่านักเรียนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์ได้บ้างส่วน และการติวนอกเวลา ทำให้นักเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวสำหรับการสอบเพิ่มเติม เพราะต้องใช้เวลาในการอ่าน และทำความเข้าใจบทเรียนด้วยตนเอง ดังนั้นการเลื่อนสอบ 2 สัปดาห์ จะเป็นทางออกที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้นักเรียนอีกจำนวนมากในสอบเข้าคณะที่ตั้งใจไว้ เพราะคะแนนเพียงครึ่งคะแนนก็ทำให้มีตัวเลือกคณะมากขึ้นแล้ว และเชื่อว่านักเรียนที่พร้อมสอบเข้าใจ และอยากเห็นเพื่อนๆ สอบเข้าคณะที่ตั้งใจไว้ด้วยเช่นกัน ในเรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถเอาเสียงส่วนมากหรือส่วนน้อย ว่าอยากเลื่อนสอบหรือไม่มาใช้ได้ในการตัดสินใจ แต่ควรยึดหลักว่าอะไรจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาส และสร้างศักยภาพให้กับเยาวชนอนาคตของชาติ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้