ครม.ไฟเขียวเรียกรถบริการส่วนบุคคลผ่านแอปได้

219
แชร์ข่าวนี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (25พ.ค.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนั้น ประชาชนที่มี รถบริการส่วนบุคคล และต้องการนำมาบริการโดยสารสาธารณะสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลจะต้องนำมาขึ้นทะเบียนเป็นรถสาธารณะให้บริการผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชั่นอย่างถูกกฎหมายกับกรมการขนส่งทางบก

อย่างไรก็ตาม หลังจาก ครม.อนุมัติ จะเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกฎหมายก่อนออกประกาศตามกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และหลังออกประกาศเรียบร้อยจะดำเนินการ ขออนุญาตใช้แอปพลิเคชันและสำหรับผู้ที่จะให้บริการต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถรับจ้างประเภทสาธารณะ

ส่วนผู้ที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีความประสงค์จะนำมาให้บริการโดยสารสาธารณะ ให้นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจดทะเบียนดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายได้ที่กรมการขนส่งทางบกต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้