“วรวัจน์”จี้งบทำบิ๊กดาต้าต้องชัดไม่เคลียร์ปรับลดแน่

193
แชร์ข่าวนี้

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รองประธานคณะกรรมาธิการงบประมาณ คนที่ 16 ว่า จากการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ที่รัฐบาลนำเข้าสู่ที่ประชุม พบว่าเป็นการจัดทำงบประมาณแบบตาบอดคลำช้าง จัดงบแบบไม่รู้ปัญหาประเทศ มองภาพไม่ออกว่าจะต้องทำอย่างไร งบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบประจำที่จัดขึ้นตามพันธกิจของข้าราชการ งบประมาณในรูปแบบนี้โอกาสที่เศรษฐกิจประเทศจะฟื้นนั้น ไม่มีเลย แต่มีโอกาสกู้เงินมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจนก่อหนี้ทะลุเพดานหนี้สาธารณะอย่างแน่นอน ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณทั่วไป เพื่อให้งานในกระทรวงเดินได้ แต่งบประมาณที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิดไม่มีการจัดทำงบประมาณไว้แต่อย่างใด ที่มาชี้แจงก็ไม่สามารถให้คำตอบได้เนื่องจากไม่มีแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกที่แน่ชัด

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews

แชร์ข่าวนี้