รัฐสภาพิจารณาลงมติร่างแก้ไขรธน.13ฉบับ

181
แชร์ข่าวนี้

การประชุมร่วมกันของรัฐสภาในที่2 ยังคงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ต่างทยอยเดินทางเข้ามา เพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมในช่วงเวลา 09.30 น. โดยวันนี้หลายฝ่ายจับตามองประเด็นร้อนในการเสนอญัตติด่วนทั้ง 13 ญัตติ ที่ทางพรรครัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้านต่างเสนอเข้ามา โดยญัตติที่ทั้ง 3 ฝ่ายเสนอเข้ามานั้น มีทั้งเนื้อหาที่เห็นแตกต่างกัน และเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน สำหรับเนื้อหาที่เห็นควรไปในทิศทางเดียวกัน คือ การปรับจำนวน ส.ส. จากเดิมระบบเขตจำนวน 350คน สัดส่วน 150 คน เป็นระบบเขตจำนวน 400 คน และสัดส่วน 100 คน พร้อมกันนี้ ยังต้องการกลับไปใช้การเลือกตั้งแบบ 2 ใบ คือเลือกคนที่รัก พรรคที่ใช่

สำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 ทั้งจากฝ่ายรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน ถือเป็นภาคต่อของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่น่าจับตาหลังจากที่รัฐสภาลงมติคว่ำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 วาระที่ 3 ไปเมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การอภิปราย ระหว่างฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และวุฒิสภา ได้มีการแบ่งเวลาฝ่ายละ 6 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง และประธานในที่ประชุมอีก 3 ชั่วโมง คาดว่าการอภิปรายในวาระแรกของรัฐสภา จะแล้วเสร็จในวันที่ 24 มิถุนายน เวลาประมาณ 16.00 น. หลังจากนั้น จะเป็นขั้นตอนการลงมติแบบเปิดเผยขานชื่อเป็นรายบุคคล ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาลงมติประมาณ 6 ชั่วโมง จึงจะแล้วเสร็จ แต่ถ้าหากการอภิปรายไม่เสร็จสิ้น นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้