“องอาจ” ชี้รัฐควรแยก “FAKE กับ FACT NEWS”

205
แชร์ข่าวนี้

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข้อกำหนดฉบับที่ 27 และ 29 ที่ออกตาม พ.ร.บ.ฉุกเฉิน มาตรา 9 ที่อาจปิดกั้นการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนว่า เมื่อพิจารณาดูเนื้อหาสาระของข้อกำหนดดังกล่าว พบว่า เป็นการให้อำนาจหน้าที่รัฐกว้างขวางมากจนอาจนำไปสู่การใช้อำนาจเกินขอบเขต ใช้อำนาจโดยมิชอบ และอาจใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือเพื่อประโยชน์ของคนในรัฐบาล

โดยเฉพาะข้อกำหนดที่ระบุไม่ให้เผยแพร่ “ข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว” ประโยคนี้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถตีความได้กว้างขวางมาก อาจนำไปสู่การกล่าวหาว่ากระทำความผิดได้โดยง่าย

ดังนั้น การออกมาเรียกร้องให้ทบทวนข้อกำหนดนี้ของ 6 องค์กรสื่อ จึงไม่ใช่เรื่องการเคลื่อนไหวเกินกว่าเหตุ ไม่ใช่เป็นการตีตนไปก่อนไข้ แต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลที่อาจเกิดขึ้นได้ และอาจส่งผลกระทบถึงสิทธิ เสรีภาพของการทำงานของสื่อมวลชน และอาจกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของประชาชน

ทั้งนี้ ภาครัฐทบทวนข้อกำหนดนี้อย่างจริงจัง พร้อมกับแยกให้ออกระหว่าง “ข่าวปลอม” (FAKE NEWS) กับ “ข่าวจริง” (FACT NEWS) ว่าควรดำเนินการอย่างไรให้เกิดความพอดีที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับการทำงานของสื่อมวลชนโดยสุจริต และไม่ปิดกั้นการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญอีกทั้งต้องพึงระมัดระวัง อย่าให้เกิดการใช้อำนาจเกินขอบเขตจากข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นี้ เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของผู้มีอำนาจรัฐ เพราะอำนาจที่ใช้โดยไม่ถูกต้องจะเป็นบูมเมอแรงย้อนกลับมาทำลายก่อให้เกิดความเสียหายจนยากที่จะแก้ไขได้โดยไม่จำเป็น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้