สภาฯ แจงไม่ได้ละเลยออกกม.คุ้มครองศาสนา

 • 67 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้
 • 69
 •  
 •  
 •  
 •  
  69
  Shares

นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงกรณีที่พระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้น ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ให้ดำเนินคดีกับ นายชวน หลีกภัย ประธานสภารัฐสภา รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาทุกคน ในความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เนื่องจากไม่มีการออกกฎหมายคุ้มครอง
พุทธศาสนาตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 67 ได้บัญญัติไว้ เนื่องจากเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ได้เข้ายื่นหนังสือ พร้อมร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. …. ผ่านนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง แต่เวลาผ่านมา 1 ปี ไม่มีการนำร่างกฎหมายเข้าพิจารณา

โดยนายแพทย์สุกิจชี้แจงว่า เป็นสิทธิที่จะดำเนินคดี และเข้าใจถึงเจตนาดีของเจ้าอาวาสในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา แต่เป็นการเข้าใจผิดถึงอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา เนื่องจาก ประธานและสมาชิกต้องวางตัวเป็นกลางในการทำหน้าที่ กำกับดูแลกิจการของสภาฯ ดังนั้นการเสนอร่าง พ.ร.บ. เป็นดุลยพินิจฝ่ายบริหาร ที่ผ่านมาไม่มีกฎหมายที่ประธานสภาฯ หรือ ส.ว.เสนอเอง และไม่มีมาก่อน ทั้งนี้หลังนายศุภชัยรับเรื่องก็ได้ส่งเรื่องให้
คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการพิจารณาตั้งแต่ 3 ส.ค. 2563 และติดตามเป็นระยะ จนถึง 16 ก.ค.2564 ประธานกรรมาธิการการศาสนาฯ มีหนังสือแจ้งกลับมาที่นายศุภชัย ว่าร่างที่เสนอมีหลักการและเหตุผลสอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาที่กรรมาธิการฯ ยกร่างเสร็จส่งให้สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และได้ทำหนังสือแจ้งพระครูเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ย้ำสภาฯดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ไม่ได้ละเลยต่อร่างที่เสนอมา และประธานสภาฯ ทุกสมัยไม่เคยเสนอกฎหมายด้วยตัวเอง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้
 • 69
 •  
 •  
 •  
 •  
  69
  Shares