สภาฯ แจงไม่ได้ละเลยออกกม.คุ้มครองศาสนา

125
แชร์ข่าวนี้

นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงกรณีที่พระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้น ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ให้ดำเนินคดีกับ นายชวน หลีกภัย ประธานสภารัฐสภา รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาทุกคน ในความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เนื่องจากไม่มีการออกกฎหมายคุ้มครอง
พุทธศาสนาตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 67 ได้บัญญัติไว้ เนื่องจากเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ได้เข้ายื่นหนังสือ พร้อมร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. …. ผ่านนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง แต่เวลาผ่านมา 1 ปี ไม่มีการนำร่างกฎหมายเข้าพิจารณา

โดยนายแพทย์สุกิจชี้แจงว่า เป็นสิทธิที่จะดำเนินคดี และเข้าใจถึงเจตนาดีของเจ้าอาวาสในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา แต่เป็นการเข้าใจผิดถึงอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา เนื่องจาก ประธานและสมาชิกต้องวางตัวเป็นกลางในการทำหน้าที่ กำกับดูแลกิจการของสภาฯ ดังนั้นการเสนอร่าง พ.ร.บ. เป็นดุลยพินิจฝ่ายบริหาร ที่ผ่านมาไม่มีกฎหมายที่ประธานสภาฯ หรือ ส.ว.เสนอเอง และไม่มีมาก่อน ทั้งนี้หลังนายศุภชัยรับเรื่องก็ได้ส่งเรื่องให้
คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการพิจารณาตั้งแต่ 3 ส.ค. 2563 และติดตามเป็นระยะ จนถึง 16 ก.ค.2564 ประธานกรรมาธิการการศาสนาฯ มีหนังสือแจ้งกลับมาที่นายศุภชัย ว่าร่างที่เสนอมีหลักการและเหตุผลสอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาที่กรรมาธิการฯ ยกร่างเสร็จส่งให้สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และได้ทำหนังสือแจ้งพระครูเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ย้ำสภาฯดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ไม่ได้ละเลยต่อร่างที่เสนอมา และประธานสภาฯ ทุกสมัยไม่เคยเสนอกฎหมายด้วยตัวเอง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้