นครศรีฯประเมินนักโทษเรือนจำติดเชื้อทั้งหมด

131
แชร์ข่าวนี้

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ในเรือนจำทัณฑสถานวัยหนุ่ม นครศรีธรรมราช ซึ่งมีนักโทษถูกควบคุมอยู่ภายในเรือนจำแห่งนี้รวม 2,310 คน ล่าสุดนั้นมีการยืนยันการพบเชื้อแล้วมากกว่า 1,500 คน โดยสถานการณ์ในพื้นที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาการควบคุมพื้นที่ยังเป็นไปโดยเข้มงวดผู้ซึ่งเข้าไปในพื้นที่ควบคุมซึ่งถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการรักษาอาการของนักโทษที่ป่วยทั้งหมดนั้น มีเพียงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ และพยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ที่นำเอาเครื่องมือเอกซเรย์ปอดเข้าไปตรวจอาการนักโทษ โดยมีเจ้าหน้าที่เรือนจำที่เข้าไปอำนวยการดูแลความปลอดภัยในเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเท่านั้น ผู้ที่ไม่มีหน้าที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ในทุกกรณี

นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าสถานการณ์ในเรือนจำแห่งนี้หากประเมินตามหลักการระบาดนั้น ผู้ที่ติดเชื้อจะติดเชื้อทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ คือนักโทษทั้ง 2,310 คนจะมีการติดเชื้อ แต่จะมีอาการหรือไม่มีอาการขึ้นอยู่กับสุขภาพของนักโทษ ส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีการแสดงอาการน้อย ส่วนการดูแลในขณะนี่มีผู้ป่วยที่อยู่ในอาการชัดเจน 2 รายซึ่งหากอาการเข้าข่ายจะต้องถูกเคลื่อนย้ายนำส่ง รพ.ภายนอกเพื่อใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น ส่วนที่เหลือนั้นขณะนี้ได้ใช้ยา 2 ชนิดคือผู้ที่แสดงอาการจะใช้ฟาร์วิพิราเวีย ส่วนผู้ที่ไม่แสดงอาการใช้ฟ้าทะลายโจร เช่นเดียวกับเรือนจำเชียงใหม่ และมั่นใจว่าทั้งหมดจะสามารถควบคุมโรคได้ใน 28 วัน

ส่วนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทั้ง 61 รายที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้ยังไม่ปรากฏการณ์ติดเชื้อ โดยผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมจะพักอยู่ในพื้นที่เฉพาะ และตรวจหาเชื้อตามวงรอบ ส่วนผู้ที่ไม่มีหน้าที่ภายในนั้นใช้มาตรการป้องกันควบคุมการติดเชื้อด้วยตัวเอง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้