ชาวนาปทุมร้องขายข้าวได้แค่โล 5 บาท

140
แชร์ข่าวนี้

จากการลงพื้นที่สำรวจการจำหน่ายข้าวของเกษตรกรชาวนา ในจังหวัดปทุมธานี นายสมพงษ์ คงขาว ชาวนา จังหวัด ปทุมธานี ซึ่งทำนาปรัง 17 ไร่ โดยการขายจะถูกหักค่าความชื้น ขายได้ในราคาตันละ 5,000 บาท คือ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5 บาทเท่านั้น ในขณะที่ต้นทุนปลูกข้าวอยู่ที่ตันละ 3,000 บาท โดยมีการทำนายมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าจะเปลี่ยนอาชีพก็ไม่สามารถทำได้

โดยการขายข้าวในราคาปัจจุบันราคาแทบไม่พอรายจ่าย ซึ่งมีการปรับสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยกระสอบละกว่า 1,000 บาท ค่าน้ำมัน ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยว จึงอยากให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือชาวนาให้สามารถยังประกอบอาชีพอยู่ได้และมีรายได้ที่พอเลี้ยงตัวเอง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้