“ประวิตร”เปิดงานPowering Digital Thailand 2022

176
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน “พาวเวอริ่ง ดิจิทัล ไทยแลนด์ 2020” (Powering Digital Thailand 2022) ดำเนินการโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับ บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิอาเซียน ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ A2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลล์

ทั้งนี้ ในพิธีเปิดงาน พล.อ.ประวิตร ประธานในพิธี ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชม ต่อ กระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงความสำคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับว่า เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย นับเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ช่วงการฟื้นฟูประเทศหลัง จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย จะมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะระบบ 5G ,ระบบ Cloud และระบบ AI

ซึ่งจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ไปสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิทัล ต่อยอดนวัตกรรมการสร้างอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อผลักดันการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ การอำนวยความสะดวกการเข้าถึง และการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลดี ต่อประชาชน และประเทศชาติให้เกิดความมั่งคั่งยั่งยืน และมั่นคงในระยะยาว ต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้