“ประวิตร”ถกกองทุนดิจิทัลฟื้นศก.ช่วยปชช.

134
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยพล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญของกองทุนฯ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะนำพาประเทศสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ตามวิสัยทัศน์ของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ซึ่งการเปิดรับทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนฯได้เตรียมประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.65


แชร์ข่าวนี้