พณ.เลื่อนประชุม นบขพ.และ คกก.อาหารไม่มีกำหนด

154
แชร์ข่าวนี้

จากกำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายอาหาร ครั้งที่ 1/2565 และการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ 2/2565 ในวันนี้ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน จากเดิมมีกำหนดการประชุมใน เวลา 10.00 น. ได้รับแจ้งจากทีมงานว่าขอเลื่อนการประชุมออกไปโดยยังไม่มีกำหนดการประชุมรอบใหม่ และไม่ได้ให้เหตุผลถึงการเลื่อนประชุมดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตจากสื่อมวลชน ว่า การประชุมที่ถูกเลื่อนออกไปนั้น น่าจะมีสาเหตุมาจากองค์ประชุมไม่ครบเนื่องจากการประชุม นบขพ. ครั้งที่ผ่านมาสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ไม่ได้ส่งตัวแทนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม จนต้องมีการตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์เพื่อหารือร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 4 ฝ่ายอีกครั้ง

ก่อนนำมาเสนอให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณา มาตรการ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ และภาครัฐ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้