ดัชนีเชื่อมั่น SME เม.ย. ดีท่องเที่ยวหยุดยาวสงกรานต์หนุน

146
แชร์ข่าวนี้

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SME Sentiment Index: SMESI) ประจำเดือนเมษายน 2565 เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า พบว่า ว่าค่าดัชนี SMESI ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 50.5 จากระดับ 49.1 ปัจจัยสำคัญมาจากการเดินทางและการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาว ส่งผลให้องค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นทุกองค์ประกอบ

โดยเฉพาะด้านกำไรและคำสั่งซื้อ ที่ค่าดัชนีปัจจุบันมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดอยู่ที่ 54.3 และ 56.5 จากระดับ 51.6 และ 55.4 สะท้อนได้ว่าผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวเพิ่มขึ้นและอยู่สูงกว่าค่าฐานอยู่ที่ระดับ 52.1 จากระดับ 51.3 ผลจากสถานการณ์ที่ดีขึ้นของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมีแนวโน้มของการปรับลดมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยยกเลิกการตรวจ RT-PCR และลดระยะเวลาการกักตัว ฯลฯ ซึ่งจะสนับสนุนการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ SME ยังคงต้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านต้นทุน ทั้งราคาสินค้า/วัตถุดิบ ค่าสาธารณูปโภค และพลังงานเชื้อเพลิง ที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้กระทบกับราคาสินค้าที่จะส่งถึงผู้บริโภคเพราะความต้องการยังปรับตัวไม่มากนัก เช่นเดียวกับด้านคู่แข่งขัน โดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ และการทำการตลาด เช่น การจัดโปรโมชั่น โปรโมทร้านผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นเวลานาน นอกจากนี้สิ่งที่ยังต้องจับตามองด้านการท่องเที่ยวว่าเป็นเพียงการปรับตัวช่วงสั้น ๆ หรือไม่ เพราะการท่องเที่ยวถือเป็นแรงกระตุ้นหลักสำคัญของเศรษฐกิจในปีนี้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้