ผู้ว่าสั่งสอบด่วนแล้ว ล้อมจนท.จับจุดบั้งไฟเถื่อน

232
แชร์ข่าวนี้

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้กล่าวถึงกรณีการลักลอบจุดบั้งไฟเถื่อนและชาวบ้านจานแสนไชยล้อมกรอบเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกุมการจุดบั้งไฟขนาดที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดว่า ตนได้มีการกำชับใน 2 เรื่องใหญ่ ๆ คือ ประการแรกคือ

การจุดบั้งไฟจะต้องเป็นไปตามประกาศของ จ.ศรีสะเกษ คือจะต้องผ่านกระบวนการของการขออนุญาตผ่านทางวัฒนธรรมและส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องขึ้นมา โดยจะต้องมีผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา มีรูปลักษณะโครงการจัดงานประเพณีประการที่ 2 คือ

ขนาดของบั้งไฟก็จะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ส่วนในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นอะไรต่างๆ ก็คงจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อจะได้ทำประกาศจังหวัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นประกาศที่เราใช้แต่เดิมมาซึ่งในฤดูกาลประเพณีบุญบั้งไฟปีนี้ก็จะสิ้นสุดในวันที่ 30 พ.ค.65 นี้แล้ว ส่วนหนึ่งประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ซึ่งปีนี้ตนก็ได้ผ่อนคลายให้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้แต่ไม่ยอมให้กรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตไปลักลอบจุดบั้งไฟ ตนได้ให้ทีมปกครองจังหวัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบและได้ทำการจับกุมรวมทั้งกรณีการจุดบั้งไฟเกินขนาดด้วย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้