อาเซียน-อินเดีย ชูความตกลงAITIGAเพิ่มการค้า

163
แชร์ข่าวนี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 35 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และการประชุมผ่านระบบทางไกล ที่ประชุมได้เร่งรัดให้ประเทศสมาชิกดำเนินกระบวนการภายในเพื่อรับรองเอกสารขอบเขตการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Trade in Goods Agreement : AITIGA)

พร้อมทั้งเห็นชอบข้อเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-อินเดีย ในการรับรองขอบเขตการทบทวนความตกลง AITIGA และจัดตั้งคณะกรรมการร่วม (Joint Committee: JC) เพื่อกำกับดูแลการทบทวนความตกลงดังกล่าว

ซึ่งหลังจากที่อาเซียน และอินเดียสามารถสรุปขอบเขตการทบทวนความตกลง AITIGA ได้ ทั้งสองฝ่ายได้เร่งเดินหน้าผลักดันการรับรองขอบเขตฯ AITIGA ให้บรรลุผลโดยเร็ว ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน และอินเดีย

ประกาศรับรองขอบเขตการทบทวนความตกลง AITIGA พร้อมทั้งจัดตั้ง JC และประกาศเริ่มการเจรจาทบทวนความตกลง AITIGA อย่างเป็นทางการ ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจฯ ครั้งที่ 19 ในเดือน ก.ย.นี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงโครงสร้างการทำงานของ JC และคณะทำงานด้านต่างๆ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ซึ่งประกอบด้วยความตกลงทั้งหมด 3 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน

โดยไทยเน้นย้ำเป้าหมายให้ความตกลง AITIGA เปิดกว้างในการเข้าถึงตลาด มีความทันสมัย ลดอุปสรรคการค้า และจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจการค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อจะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มการค้าของทั้งสองฝ่ายที่มีขนาดตลาดผู้บริโภครวมกันกว่า 2,000 ล้านคน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้